Alt Text Alt Text
ขอต้อนรับสู่

"เมืองกลางใจ"

แค่สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ได้ทำให้ที่แห่งนั้นกลายเป็นแลนด์มาร์คที่เข้าไปอยู่ในใจของคนกรุงเทพฯ และคนทั้งโลกได้

           วัน แบงค็อก จึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแค่แลนด์มาร์คใจกลางเมือง แต่เราอยากให้ที่นี่เป็น “เมืองกลางใจ” ที่ใช้ใจสร้างในทุกตารางนิ้ว เพื่อให้เมืองๆ นี้ เข้าไปอยู่กลางใจของผู้คน

กลางใจคนกรุงเทพฯ ที่อยากให้พื้นที่สีเขียวในเมืองมีมากกว่านี้ กลางใจผู้คนที่หลากหลาย กับประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบ กลางใจคนทั่วโลก ด้วยงานศิลปะและวัฒนธรรมที่จะมอบแรงบันดาลใจให้ทุกคนในทุกก้าวเดิน กลางใจคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไป ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเมือง เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กลายเป็นเมืองต้นแบบให้หัวใจของคนทุกคน ร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นเมืองที่ทุกคนจะรัก เพราะใจกลางเมืองใครๆ ก็เป็นได้ แต่ "เมืองกลางใจ" จะมีแค่หนึ่งเดียวที่นี่

พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ

One Bangkok Art & Culture เชื่อว่าศิลปะและวัฒนธรรมจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองมีชีวิตชีวา ได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของการใช้ชีวิต ช่วยเติมเต็มสีสันที่แตกต่างและหลากหลาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับทุกคน และจะสามารถเข้าไปอยู่กลางใจของทุกคนได้ เมื่อถูกผสานให้กลมเกลียวรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตและเข้าถึงได้ง่าย ไม่ต่างจากปัจจัยขั้นพื้นฐานอื่นๆ 

One Bangkok Art & Culture เชื่อว่าศิลปะและวัฒนธรรมจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองมีชีวิตชีวา ได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของการใช้ชีวิต ช่วยเติมเต็มสีสันที่แตกต่างและหลากหลาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับทุกคน และจะสามารถเข้าไปอยู่กลางใจของทุกคนได้ เมื่อถูกผสานให้กลมเกลียวรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตและเข้าถึงได้ง่าย ไม่ต่างจากปัจจัยขั้นพื้นฐานอื่นๆ 

One Bangkok Art & Culture เชื่อว่าศิลปะและวัฒนธรรมจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองมีชีวิตชีวา ได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของการใช้ชีวิต ช่วยเติมเต็มสีสันที่แตกต่างและหลากหลาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับทุกคน และจะสามารถเข้าไปอยู่กลางใจของทุกคนได้ เมื่อถูกผสานให้กลมเกลียวรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตและเข้าถึงได้ง่าย ไม่ต่างจากปัจจัยขั้นพื้นฐานอื่นๆ 

วิสัยทัศน์ความยั่งยืนสู่เมืองอัจฉริยะ วิสัยทัศน์ความยั่งยืนสู่เมืองอัจฉริยะ

วิสัยทัศน์ความยั่งยืนสู่เมืองอัจฉริยะ

วัน แบงค็อก มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
    *ข้อมูลคาดการณ์เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ

ประหยัดน้ำ

0ล้านลบ.ม./ปี

ลดคาร์บอนไดออกไซด์

0ตัน/ปี

ประหยัดไฟฟ้า

0
เมกะวัตต์ชั่วโมง/ปี

รีไซเคิลขยะจากการก่อสร้างได้มากกว่า
(ข้อมูลอัพเดทถึงเดือนกันยายน 2566)

> 0%