โครงการ วัน แบงค็อก แลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ นำโซลูชัน ฮันนี่เวลล์ ฟอร์จ ฟอร์ บิวดิงส์ มาใช้ เพื่อผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนที่ดียิ่งขึ้น

กรุงเทพฯ-24 สิงหาคม 2566 ฮันนี่เวลล์ (Honeywell) ประกาศขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาว กับ ทีซีซี กรุ๊ป (TCC Group) นำโซลูชัน ฮันนี่เวลล์ ฟอร์จ ฟอร์ บิวดิงส์ (Honeywell Forge for Buildings) มาใช้ใน วัน แบงค็อก (One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ พร้อมมาตรฐานสูงสุด ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่เหนือกว่าในการเป็นโครงการที่มีกลุ่มอาคารประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วัน แบงค็อก พัฒนาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และครบวงจรที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วยอาคารสำนักงานแบบพรีเมียมเกรดเอ จำนวน 5 อาคาร พื้นที่รีเทล 4 โซน โรงแรมระดับ ลักซ์ชัวรี่และไลฟ์สไตล์ จำนวน 5 แห่ง และอาคารที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่อีกจำนวน 3 อาคาร ซึ่งดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงผู้คน ความยั่งยืน และการใช้ชีวิตแบบเมืองอัจฉริยะ โดยฮันนี่
เวลล์มีความสามารถในการคิดค้นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนให้แก่โครงการที่ได้รับรางวัลมาแล้วหลายโครงการ เช่น อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์, สามย่านมิตรทาวน์, เดอะ ปาร์ค และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นต้น

มร.แอนโทนี่ อรันเดลล์ (Anthony Arundell) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเมืองอัจฉริยะ โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า "ปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการพัฒนาอาคารที่ยั่งยืนและลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุด วัน แบงค็อก ได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยตั้งเป้าเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) for Neighborhood Development ระดับ Platinum รวมถึงมาตรฐาน WiredScore และSmartscore ระดับ Platinum เพื่อการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีที่สุดและการให้บริการต่างๆในเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน โดยล่าสุด วัน แบงค็อก ได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีในประเทศไทย ด้วยการเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกที่ผ่านการรับรองโดยมาตรฐาน WiredScore Platinum ทั้งนี้ ฮันนี่เวลล์ ฟอร์จ เป็นอีกหนึ่งในโซลูชันสำคัญในการจัดการการใช้พลังงานภายในโครงการฯ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาและบริหารจัดการอาคารที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต"

มร.แอนโทนี่ อรันเดลล์ (Anthony Arundell) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเมืองอัจฉริยะ โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า "ปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการพัฒนาอาคารที่ยั่งยืนและลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุด วัน แบงค็อก ได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยตั้งเป้าเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) for Neighborhood Development ระดับ Platinum รวมถึงมาตรฐาน WiredScore และSmartscore ระดับ Platinum เพื่อการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีที่สุดและการให้บริการต่างๆในเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน โดยล่าสุด วัน แบงค็อก ได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีในประเทศไทย ด้วยการเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกที่ผ่านการรับรองโดยมาตรฐาน WiredScore Platinum ทั้งนี้ ฮันนี่เวลล์ ฟอร์จ เป็นอีกหนึ่งในโซลูชันสำคัญในการจัดการการใช้พลังงานภายในโครงการฯ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาและบริหารจัดการอาคารที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต"

นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ทีซีซี เทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมโครงการด้านเทคโนโลยีใน วัน แบ็งคอก  ด้วยวิสัยทัศน์ที่เน้นการสร้างเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความยั่งยืน การเชื่อมต่อทางดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี การมีส่วนร่วมของชุมชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยจุดแข็งของฮันนี่เวลล์ในการใช้งานโซลูชัน IoT สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงจะช่วย ทำให้โครงการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานนายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ทีซีซี เทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมโครงการด้านเทคโนโลยีใน วัน แบ็งคอก  ด้วยวิสัยทัศน์ที่เน้นการสร้างเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความยั่งยืน การเชื่อมต่อทางดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี การมีส่วนร่วมของชุมชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยจุดแข็งของฮันนี่เวลล์ในการใช้งานโซลูชัน IoT สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงจะช่วย ทำให้โครงการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ยั่งยืนของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และพร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประหยัดพลังงาน วัดผลและลดผลกระทบจากคาร์บอน และสนับสนุนการนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้
 
มร.ซาดิก ซัยยิด (Sadiq Syed) รองประธานฝ่ายอาคารอัจฉริยะของฮันนี่เวลล์ กล่าวว่า "ฮันนี่เวลล์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่ไม่เหมือนใครในภูมิภาคนี้" พร้อมเสริมว่า "จากการประเมินความต้องการของโครงการ วัน แบงค็อก อย่างละเอียดรอบคอบ ทำให้เราตระหนักว่าการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนกับความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยคือกุญแจสำคัญสู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืน เราตั้งตารอที่จะนำเสนอเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องให้แก่พันธมิตรในภูมิภาค โดยถือเป็นพันธกิจของเราในการสนับสนุนความพยายามด้านความยั่งยืนทั่วโลก"

Tag

เมืองอัจฉริยะ

SHARE

ข่าวล่าสุด