ในภาพ - คุณบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) สายพัฒนาโครงการวัน แบงค็อก และ ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ โครงการวัน แบงค็อก (ที่ 3 จากซ้าย)  พร้อมด้วย นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  พร้อมอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล และแอลกอฮอล์ 70% รวม 560 ลิตร ให้แก่ผู้นำจาก 7 ชุมชนโดยรอบโครงการวัน แบงค็อก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ครอบคลุมการแพร่ระบาดทั่วโลก รวมถึงหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ โครงการ   One Bangkok (วัน แบงค็อก) เล็งเห็นความจำเป็นของอุปกรณ์พื้นฐานทางการแพทย์ที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดนี้ในชุมชนได้ ทางโครงการฯจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวัน มอบชุดความห่วงใย ซึ่งประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่อง พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และแอลกอฮอล์ 70% รวม 560 ลิตร ให้แก่ 7 ชุมชนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ วัน แบงค็อก ได้แก่ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนซอยร่วมฤดี ชุมชนซอยโปโล และชุมชนเทพประทาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

คุณบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาโครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า “โครงการวัน แบงค็อก ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โครงการวัน แบงค็อก จึงร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวัน สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการปฐมพยาบาลที่จำเป็นเบื้องต้น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด และแฮลกอฮอลล์ แทนความห่วงใยต่อชาวชุมชนโดยรอบทั้ง 7 ชุมชน ตลอดจนเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองสุขภาพของคนในชุมชน ทั้งนี้ เราขอร่วมส่งกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่คนในชุมชนทุกคนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้”

คุณมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ สำนักงานเขตปทุมวัน กล่าวว่า “สำนักงานเขตถือเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยตรง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ อนามัย สังคม และคุณภาพชีวิต ความร่วมมือจากภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนจากโครงการวัน แบงค็อก ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน สามารถดูแลตัวเองและร่วมกันเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการดำเนินงานของโครงการ วัน แบงค็อก ในการสรรค์สร้างชุมชนที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินบทบาทในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการส่งเสริมด้านสุขอนามัยของสมาชิกในชุมชนโดยรอบโครงการ นอกเหนือจากการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะและกีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชนที่จัดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด (ทีซีซี แอสเซ็ท) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มีทุนจดทะเบียนหนึ่งหมื่นล้านบาท จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีซีซี กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย

รูปแบบการลงทุนของ ทีซีซี แอสเซ็ท มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ โดย ทีซีซี แอสเซ็ท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และพื้นที่ร้านค้าปลีก ควบคู่ไปกับธุรกิจโรงแรม และบริการที่เกี่ยวเนื่องทางด้านไอที

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทีซีซี แอสเซ็ท โปรดไปที่ www.tccassets.com

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรระดับสากล โดยจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading Limited, "SGX-ST") และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ มีสินทรัพย์รวม 38,800 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 892,000 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธุรกิจของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน พื้นที่ร้านค้าปลีก และ เขตอุตสาหกรรม ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ยุโรป จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกว่า 80 เมืองทั่วภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านความรู้และความเชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาสินทรัพย์หลากหลายประเภท

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ยังเป็นผู้สนับสนุนสามกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงกองทุนสำคัญที่อยู่ในลิสต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ในส่วนของกองทุน Frasers Centrepoint กองทุน Frasers Commercial และกองทุน Frasers Logistics & Industrial มุ่งเน้นที่อสังหาริมทรัพย์พื้นที่ค้าปลีก พื้นที่สำนักงาน พื้นที่เชิงธุรกิจ สวนสาธารณะเชิงธุรกิจ พื้นที่สำหรับการขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนกองทุน Frasers Hospitality (ประกอบด้วยกองทุน Frasers Hospitality Real Estate Investment เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน Frasers Hospitality Business) เป็นอีกกองทุนสำคัญที่เน้นพัฒนาพื้นที่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โปรดไปที่ www.frasersproperty.com

Tag

วัน แบงค็อก

SHARE

ข่าวล่าสุด