วิสัยทัศน์ความยั่งยืนสู่เมืองอัจฉริยะ วิสัยทัศน์ความยั่งยืนสู่เมืองอัจฉริยะ

วิสัยทัศน์ความยั่งยืนสู่เมืองอัจฉริยะ

วัน แบงค็อก มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
    *ข้อมูลคาดการณ์เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ

ประหยัดน้ำ

0ล้านลบ.ม./ปี

ลดคาร์บอนไดออกไซด์

0ตัน/ปี

ประหยัดไฟฟ้า

0
เมกะวัตต์ชั่วโมง/ปี

รีไซเคิลขยะจากการก่อสร้างได้มากกว่า
(ข้อมูลอัพเดทถึงเดือนกันยายน 2566)

> 0%

ค้นหากิจกรรมและข้อมูลอื่นๆ ใน วัน แบงค็อก