โครงการ One Bangkok

แลนด์มาร์คใหม่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

New landmark

แลนด์มาร์คใหม่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

One Bangkok เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร และนำความแตกต่างของโลกการค้าและการอยู่อาศัยมาผสานกับพื้นที่สีเขียวของสวนลุมพินีได้อย่างลงตัว เกิดเป็นรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตใจกลางเมือง ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง

Panoramic view

ทัศนียภาพอันงดงามของกรุงเทพมหานคร

ตื่นตาไปกับทัศนียภาพของพื้นที่ธรรมชาติอันสดชื่นที่มองเห็นตั้งแต่สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ บางกระเจ้า โค้งน้ำเจ้าพระยาอันคดเคี้ยว จรดเส้นขอบฟ้ากว้างไกลของกรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

เดินทางสะดวกเชื่อมต่อสบายจากทุกมุมเมือง ด้วยรูปแบบการคมนาคมที่หลากหลาย

Rail icon
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

One Bangkok เชื่อมต่อโดยตรงกับ MRT สายสีน้ำเงิน ที่สถานีลุมพินี

Bus icon
รถประจำทาง

มีจุดจอดรถประจำทาง 2 แห่ง บนถนนวิทยุและถนนพระราม 4 ให้บริการเส้นทางเดินรถมากกว่า 10 เส้นทาง

Foot icon
เดินเท้า

One Bangkok อยู่ใกล้สวนลุมพินี สามารถใช้เวลาเดินเพียงครู่เดียว หรือจะขี่จักรยานชมวิวบนช่องทางจักรยานที่เชื่อมจากสวนเบญจกิติก็ได้

Car icon
รถยนต์

One Bangkok ตั้งอยู่หัวมุมถนนวิทยุและถนนพระราม 4 สามารถเข้าออกได้หลายทาง และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางด่วน
พื้นที่จอดรถ 12,000 คัน

flight icon
เครื่องบิน

เดินทางทั่วไทยและทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ทั้งจากสนามบินดอนเมือง (30 นาที) และสนามบินสุวรรณภูมิ (40 นาที) นอกจากนี้ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่อาคารสำนักงาน Tower 4 ด้วย

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

เมืองอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

One Bangkok ยกระดับรูปแบบการทำงาน การใช้ชีวิต และการใช้เวลาว่างของผู้อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีการนำระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ควบคุมจากส่วนกลางมาใช้บริหารจัดการการใช้พลังงาน บริการสาธารณะ ตลอดจนระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดต้นทุน และนำอุปกรณ์เชื่อมต่อและเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์จำนวนมากมาใช้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

Urban image

สมาร์ทอีโคซิสเต็ม

ระบบนิเวศของเทคโนโลยีอัจฉริยะและการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things: IoT) ทำให้เกิดเครือข่ายทางดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้และปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ศูนย์บัญชาการปฏิบัติการที่ควบคุมจากส่วนกลาง

ติดตามควบคุมดูแลทั่วทั้งโครงการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ลดการใช้แรงงานคนได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับอาคารเดี่ยวทั่วไป

แอปพลิเคชัน ONE BANGKOK

โมบายแอปพลิเคชันที่ยกระดับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนโครงการ ด้วยการเชื่อมต่อระบบบริการชำระเงิน คะแนนสะสม คำขอใช้บริการ และระบบการจอง

ระบบจราจรและที่จอดรถอัจฉริยะ

ระบบจราจรและแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ ทำงานร่วมกับแอปฯ ของ One Bangkok เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทางและจอดรถ

Urban image

อาคารประหยัดพลังงาน

สถาปัตยกรรมอาคาร ระบบวิศวกรรม และการออกแบบภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและน้ำ

มาตรฐาน LEED & WELL

One Bangkok มุ่งมั่นพัฒนาโครงการเพื่อให้อาคารและภูมิทัศน์ทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Neighborhood Development Platinum โดยหลายอาคารยังมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน WELL Platinum ด้วย

ระบบบริหารจัดการน้ำ

ควบคุมคุณภาพน้ำและตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำด้วยระบบอัจฉริยะ ตลอดจนมีการบริหารจัดการน้ำเสียภายในโครงการและนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ในการชลประทาน

การออกแบบด้านหน้าอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปริมาณแสงธรรมชาติให้เหมาะสมช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ร้อยละ 75 ทำให้อาคารเย็นสบายมากขึ้นและลดการใช้พลังงานของระบบทำความเย็น 

เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับประเทศไทย 4.0

One Bangkok เป็นโครงการที่นำธรรมชาติกลับคืนสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งภายในโครงการถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีภูมิทัศน์สวยงาม และห้ามรถวิ่ง เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED และ WELL Platinum เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความยั่งยืนโดยมุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต