“วัน แบงค็อก” (One Bangkok) ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนกรุงเทพ (Evolving Bangkok) ร่วมขับเคลื่อนเมืองผ่านความคิดสร้างสรรค์ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 (Bangkok Design Week 2023) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ภายใต้คอนเซ็ปต์การจัดงานปีนี้ “urban‘NICE’zation เมือง-มิตร-ดี” โดยวัน แบงค็อก ได้ส่งต่อแนวคิดเรื่องการสร้างคอลเลคชั่นที่นั่งสาธารณะที่จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญเพื่อส่งมอบประสบการณ์ในพื้นที่สาธารณะที่ดีให้แก่เมือง อีกทั้งยังได้เปิดเวทีเสวนาสาธารณะเผยแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ (Public Realm) ตลอดจนเผยข้อมูลบางส่วนของกิจกรรมฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการฯ ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก   

วรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของโครการสนับสนุนเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ว่า “วัน แบงค็อก ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาเมืองยั่งยืน และสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง เรามุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเมืองไปข้างหน้าอย่างเป็นมิตรด้วยงานศิลปะ ผลักดันงานศิลปะให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่เมืองและชุมชน สร้างย่านธุรกิจชั้นนำอันเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของทุกไลฟ์สไตล์ โดยมีองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวมากกว่า 50 ไร่ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยออกแบบให้เป็นจุดพักผ่อนใจกลางเมืองและเป็นพื้นที่สันทนาการของเมือง พร้อมมอบประสบการณ์แห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Art & Culture) ผ่านผลงานศิลปะสาธารณะ และโปรแกรมทางศิลปะต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะทั่วโครงการ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การเปิดโอกาสในการใช้งานศิลปะสาธารณะเป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสารแนวคิดสำคัญที่ศิลปินมีต่อสังคม ด้านวัฒนธรรม การสะท้อนอัตลักษณ์และเรื่องราวของพื้นที่ และด้านเศรษฐกิจ การมีส่วนในการพัฒนาศิลปิน พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

จรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมโครงการ วัน แบงค็อก เพื่อตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพด้วยพื้นที่สาธารณะ (public realm) และกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมของโครงการวัน แบงค็อก ในงานเสวนาสาธารณะภายใต้หัวข้อ Public Realm | Public Art | Public Culture ว่า “การออกแบบเมืองที่ดีควรเอื้อต่อวิถีชีวิตคุณภาพและการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีผ่านโปรแกรมทางศิลปะและวัฒนธรรมของโครงการฯ สร้างสีสันให้กับชีวิตในทุกวันด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Colour the Everyday with Art & Culture) ล่าสุดร่วมกับ THINKK Studio จัดนิทรรศการ “Seatscape & Beyond Open Studio” นำเสนอคอลเลคชั่นที่นั่งสาธารณะผลงานการออกแบบของผู้ชนะทั้ง 10 ทีมของโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสต้นแบบและเบื้องหลังการพัฒนาผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของทีมผู้ชนะทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลรางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม 3 รางวัลพิเศษจาก 10 ทีมดังกล่าว สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ได้มีประสบการณ์การทำงานกับโครงการระดับโลกอย่าง “วัน แบงค็อก” ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานออกแบบทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการผลิต ติดตั้ง และนำไปใช้งานในพื้นที่สาธารณะของโครงการวัน แบงค็อก ต่อไป”

ด้านพลอยพรรณ ธีรชัย และ เดชา อรรจนานันท์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง THINKK Studio ที่ปรึกษาของโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” เผยถึงภาพรวมความโดดเด่นของทีมผู้ชนะทั้ง 10 ทีม ว่า เป็นคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างเปิดกว้างทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ ในการนำเครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ และแสวงหากลไกวิธีคิดที่บางครั้งคาดไม่ถึงเข้ามาช่วยในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบและกระบวนการคิดในการทำงาน รวมถึงกล้าที่จะใช้วัสดุแปลกใหม่เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์

“ในขั้นตอนของการเวิร์คช็อปเราจึงมุ่งให้ความรู้ค่อนข้างละเอียดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในการให้ความรู้เพื่อให้ผู้ชนะทั้ง 10 ทีม เข้าใจระบบและสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่การใช้วัสดุ คุณสมบัติหรือขนาดมาตรฐานของวัสดุ กระบวนการผลิต เรียนรู้ว่าข้อจำกัดของการทำงาน เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้จริง โดยยังคงเก็บข้อดีของคอนเซ็ปต์งานออกแบบที่อยู่ในจินตนาการเอาไว้ได้”

นอกเหนือจากการจัดแสดงนิทรรศการ “Seatscape & Beyond Open Studio” และงานเสวนาสาธารณะแล้ว โครงการวัน แบงค็อกยังจัดกิจกรรมสาธารณะ “Seatscape & Beyond Presentation” เปิดเวทีให้ผู้ร่วมเทศกาลฯ ได้มาร่วมรับชมการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายของที่ผู้ชนะทั้งหมด เพื่อเฟ้นหา 3 สุดยอดผลงานที่มีพัฒนาการดีที่สุดคว้าเงินรางวัลพิเศษรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ซึ่งการตัดสินผลงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการออกแบบชั้นนำเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินมากมาย อาทิ คุณวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการวัน แบงค็อก, คุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และผู้อำนวยการ eisa (Education Institute Support Activity) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนระดับอุดมศึกษา, คุณวรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด, ม.ล.ภาวินี สันติศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโยธยาเทรด (93) จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์ AYODHYA, คุณพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก และคุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Media & Event Business บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ร่วมเปิดโลกแห่งจินตนาการในการออกแบบรังสรรค์ที่นั่งสาธารณะ ที่จะนำมาผลิต ติดตั้ง และใช้งานจริงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโครงการ วัน แบงค็อก ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 จัดแสดงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถติดตามกิจกรรมของ วัน แบงค็อก ได้ที่บริเวณลานหน้าไปรษณีย์กลาง บางรัก ติดตามรายละเอียดผลงานของผู้ชนะเพิ่มเติมผ่านทาง www.onebangkok.com/urbanfurniture และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของโครงการ

Tag

ศิลปะและวัฒนธรรม

SHARE

ข่าวล่าสุด